Historia

Työväen Akatemian Toveriliitto ry näki päivänvalon 3.11.1924, vain päivä Akatemian perustamisen jälkeen. Liiton ensimmäiset vuodet sujuivat mm. tanssiaisten ja keskustelutilaisuuksien merkeissä ja olipa liitolla oma lehtikin. Alkuun toiminta oli vahvasti kytköksissä Toverikunnan toimintaan, mutta ajan mittaan näiden toiminta eriytyi selkeämmin. 

Toveriliitto on aikain saatossa osallistunut hyvinkin aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ollut mukana vaikuttamassa mm. kulttuurin saralla. Liitto on harrastanut jossain määrin omaa julkaisutoimintaa, esimerkiksi juhlavuosina julkaistujen Yhteistyö-kirjojen muodossa. Onpa Akatemialaisten teksteistä koottu myös teos Työ ja laulut. 

Toveriliiton toiminnan rahoitus on vuosien saatossa tullut kovin kirjavalta taholta. Toimintaa ovat mm. tukeneet Työväen Akatemia, työväenyhdistykset ja ammattijärjestöt. Lisäksi rahoitusta on hankittu mm. arpajaisilla. Viime vuosina Toveriliiton toiminnan taloudellisena kulmakivenä on ollut 1970-luvulla lahjoituksena saadun yksiön vuokratulot. Varojaan Toveriliitto on käyttänyt erilaisten tapahtumien, kuten Toveripäivien järjestämiseen sekä aktiivisten opiskelijoiden palkitsemiseen stipendein. 

Toveripäivät on kuulunut liiton toimintaan aina alkumetreistä asti. Alkujaan juhlaa vietettiin pääsiäisen aikoihin, mutta myöhemmin tapahtuman ajankohdaksi on asettunut Marianpäivän viikonloppu. Toveripäivät oli alkujaan tapahtuma, jossa mitattiin opiskelijoiden taitoja puheen, lausunnan, laulun ja kirjoituksen saralla. Sittemmin tapahtuma on muuttanut muotoaan ja nykyisellään tapahtumaan on liittynyt niin keskustelutilaisuuksia kuin vapaamuotoisempaa illanviettoakin. Toveripäivien yhteydessä pidetään myös liiton vuosikokous. 

Nyttemmin jo unohtunut toinen Toveriliiton vuosittainen tempaus oli monniaiset, joissa uusien opiskelijoiden kykyjä ja sietotasoa testattiin ja heidät lopulta otettiin Toverikunnan jäseniksi. Monniaiset ovat historian kulussa muuttuneet enemmänkin tutustumisillanvietoksi ja sittemmin perinne tällä nimellä on loppunut. Nykyisin oppilaskunta tosin järjestää oman tutustumisillanviettonsa uusille opiskelijoille.